Rosyjska Duma Państwowa odrzuca rozpatrywanie projektu ustawy o cyfrowych aktywach finansowych

Rosyjska Duma Państwowa odrzuca rozpatrywanie projektu ustawy o cyfrowych aktywach finansowych

Projekt ustawy do poprawki.

Duma Państwowa Federacji Rosyjskiej odroczyła rozpatrzenie projektu ustawy „O cyfrowych aktywach finansowych” do kwietnia 2019 roku. Drugie czytanie projektu ustawy „O cyfrowych aktywach finansowych” zostało przełożone na kwiecień, po decyzji podjętej rano podczas głosowania w porządku obrad sesji plenarnej. Inicjatywa została podjęta przez przewodniczącego Komitetu Dumy Państwowej ds. Rynku Finansowego, Anatolija Aksakowa, chociaż nie wyjaśnił swoich motywów. Projekt ma na celu sformułowanie krajowego ustawodawstwa dotyczącego kryptowaluty i został przyjęty przez parlament Rosji w drugim czytaniu w marcu. Wiaczesław Volodin, przewodniczący Dumy Państwowej i współautor projektu ustawy, podkreślił następnie, że przyjęte poprawki mają na celu naprawienie trudności związanych z koncepcją praw cyfrowych. Treść ustawy przygotowanej do drugiego czytania wyklucza definicję tokena, kryptowaluty i inteligentnej umowy. 

Dokument zawiera definicję cyfrowych aktywów finansowych, stwierdzając, że takie aktywa są reprezentowane przez prawa cyfrowe, w tym zobowiązania i inne prawa, roszczenia pieniężne oraz możliwość wykonywania praw w odniesieniu do kapitałowych papierów wartościowych i praw do żądania przeniesienia kapitałowych papierów wartościowych. Jak donosi w grudniu ubiegłego roku, szef rady i przewodniczący komitetu Dumy Państwowej ds. Budownictwa państwowego, a także współautor ustawy, Paweł Krasheninnikow powiedział, że projekt ustawy został przesunięty z powrotem na etap pierwszego czytania, ponieważ musiał być dramatycznie zmieniony. Ostatnio rosyjski parlament przegłosował uchwalenie nowego ustawodawstwa dotyczącego praw cyfrowych w październiku tego roku. Ustawa ustanawia pojęcie „praw cyfrowych” w rosyjskim ustawodawstwie z dodaniem nowego artykułu 141.1 kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej i określa, w jaki sposób można wykonywać i przenosić prawa cyfrowe, a także ustanawia zasady dotyczące cyfrowej transakcje, w tym umowy.

Źródło tekstu: Cointelegraph

Źródło zdjęcia: UmmahTrip