Estonia wprowadza zaostrzone przepisy dotyczące kryptografii

Estonia wprowadza zaostrzone przepisy dotyczące kryptografii

Nowe przepisy od nowego roku w Estonii.

Estońskie Ministerstwo Finansów ma wprowadzić poprawki do niedawno uchwalonego projektu ustawy finansowej, która ma “zacieśnić” regulacje związane z kryptografią. Zgodnie z artykułem estońskiej gazety finansowej Ęripäev, w Estonii weszła w życie nowa wersja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Ustawa ta dostosowała prawodawstwo do tak zwanej “czwartej dyrektywy w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy“. Rozporządzenie ma wprowadzić “dostawców usług wirtualnej wymiany waluty” i “dostawców usług płatniczych w wirtualnej walucie“, podczas gdy wcześniej istniał jedynie “alternatywny dostawca usług płatniczych“. 

Komisja Nadzoru Finansowego (FI) mimo to ogłosiła, że kryptowaluty i firmy oferujące usługi związane z kryptografią wprowadzają ryzyko prania pieniędzy, co jest podobno powodem nowych zmian, twierdzi Ęripäev. Estonia wycofała swoje plany uwolnienia Estcoin, krajowej waluty cyfrowej, po tym, jak prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi skrytykował inicjatywę. Innym przykładem szukania większej liczby regulacji jest Kanada która, aby zapobiec wykorzystywaniu kryptografii do prania pieniędzy, dokonała za pomocą Komitetu ds. Finansów Izby Kanadyjskiej przeglądu ustawy o dochodach z prania brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (PCMLTFA) w połowie listopada.

Źródło: Cointelegraph

Zdjęcie: Kryptomoney