Czechy nałożą surowsze przepisy dotyczące kryptografii niż wymaga UE

Czechy nałożą surowsze przepisy dotyczące kryptografii niż wymaga UE

Restrykcyjne regulacje w Czechach.

Czechy oczekują wymusić surowszy nadzór nad kryptowalutami niż wymagany przez regulacje Unii Europejskiej (AML), aby uchronić się przed praniem brudnych pieniędzy. Według raportu z lokalnej gazety Hospodářské Noviny, transpozycja Republiki Czeskiej w Unii Europejskiej to piąta dyrektywa AML (AMLD5) która zapowiada jeszcze bardziej rygorystyczne wymogi nakładające na przedsiębiorstwa kryptowalut niż te ustalone przez Brukselę. Powyżej i poza przepisami UE Hospodářské Noviny ujawnia, że czeskie organy regulacyjne planują nałożyć wysoką karę pieniężną – do pół miliona koron lub około 20 000 dolarów – na firmy kryptowalutowe, jeśli nie zarejestrują swojej działalności w krajowym biurze licencjonowania handlu. Taki środek wykraczałby znacznie poza to, co jest wymagane w piątej dyrektywie UE w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, która weszła w życie w lipcu 2018 roku. Ustanowiła ona zmienione ramy prawne dla organów nadzoru finansowego w UE w celu uregulowania kryptowalut i lepszego ograniczenia ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (CFT). AMLD5 w szczególności rozszerza zakres nadzoru regulacyjnego na giełdy kryptograficzne i dostawców portfeli oraz egzekwuje bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące przejrzystości dotyczące anonimowych płatności – czy to dokonywanych za pośrednictwem giełd, czy kart prepaidowych. 

Chociaż Hospodářské Noviny nie ujawnia harmonogramu sformalizowania przez czeski rząd zarówno AMLD5, jak i dodatkowych przepisów, państwa członkowskie UE są zmuszone do włączenia dyrektywy do odpowiednich przepisów krajowych do 20 stycznia 2020 roku. Raport zauważa ponadto, że przepisy AML czeskich prawodawców wpłyną na firmy, w przypadku których projekt przepisów UE nie wymagałby tak szerokiego nadzoru. Hospodářské Noviny argumentuje, że takie nałożenia mogą zagrozić konkurencyjności krajowego sektora kryptograficznego. Nie po raz pierwszy interpretacje AMLD5 w różnych krajach przekroczyły pierwotny zakres dyrektywy. W czerwcu Coin Center – ośrodek badań i organizacji non-profit zajmujący się zagadnieniami porządku publicznego związanymi z kryptografią – wezwał królewską władzę Wielkiej Brytanii, by ta nie rozszerzała zakresu brytyjskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w ramach transpozycji dyrektywy UE. W lutym Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd podobnie zaproponowała objęcie kilku dodatkowych obszarów działalności związanej z kryptografią obowiązkami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które w szczególności nie zostały uwzględnione w przepisach AMLD5.

Źródło tekstu: Cointelegraph

Źródło zdjęcia: Videoblocks