Krótko i na temat

BLOCKCHAIN

Wyjaśnienie pojęcia.

Blockchain to zdecentralizowana, rozproszona i publiczna cyfrowa księga rachunkowa używana do rejestrowania transakcji na wielu komputerach, gdzie dany rekord nie może zostać zmieniony, bez zmiany wszystkich kolejnych bloków i wspólnego sieciowego przyzwolenia. Umożliwia to uczestnikom weryfikację i kontrolę transakcji. Baza danych blockchain jest zarządzana autonomicznie przy użyciu sieci p2p oraz rozproszonych serwerów. Informacja przechowywana na blockchainie istnieje jako wspólna i stale uzgodniona baza danych. Baza danych blockchain nie jest przechowywana w żadnej lokalizacji, co oznacza, że przechowywane rekordy są naprawdę publiczne i łatwe do zweryfikowania. Obsługiwany przez miliony komputerów jednocześnie. 

Jego dane są dostępne dla każdego w Internecie. Poprzez przechowywania bloków informacji, które są identyczne w całej sieci, blockchain nie może być kontrolowany przez jakąkolwiek pojedyncza jednostkę, nie ma też pojedynczego punktu awarii. Sieć Blockchain automatycznie sprawdza się sama co dziesięć minut. Jest to swoisty ekosystem samokontroli wartości cyfrowej, w którym sieć uzgadnia każdą transakcję, która ma miejsce. Słowa block i chain zostały użyte oddzielnie w oryginalnym artykule Satoshi Nakamoto, ale zostały spopularyzowane jako jedno słowo blockchain. Termin odnosi się do nowych aplikacji rozproszonej bazy danych blockchain, po raz pierwszy pojawiającej się w 2014 roku. 

The Economist opisał jedną implementację tej programowalnej blokowej sieci drugiej generacji jako “język programowania, który pozwala użytkownikom pisać bardziej wyrafinowane inteligentne kontrakty, tworząc w ten sposób faktury, które same się opłacają, gdy nadejdzie przesyłka lub podzieli się certyfikatami, które automatycznie wysyłają dywidendy właścicielom, jeśli zyski osiągnąć pewien poziom. Technologia Blockchain drugiej generacji wykracza poza transakcje i umożliwia “wymianę wartości bez potężnych pośredników działających jako arbitrzy pieniądza i informacji”. Oczekuje się, że umożliwią one osobom wykluczonym wejście na światową gospodarkę, ochronę prywatności uczestników, pozwolą ludziom “zarabiać na własnych informacjach” i zapewnią twórcom możliwość otrzymania odszkodowania za swoją własność intelektualną.

Struktura bloków.

Każda grupa transakcji jest nazywana “blokiem”. Dane przejrzystości są osadzone w sieci jako całość, z definicji publiczne. Sieci nie można oszukać, zmiana jakiejkolwiek informacji na blockchainie oznaczałaby użycie ogromnej ilości mocy obliczeniowej, co nie jest realne. Sieć tak zwanych węzłów obliczeniowych tworzy łańcuch blokowy. Węzłem określamy mianem komputer podłączony do sieci blockchain za pomocą klienta, który wykonuje zadanie sprawdzania poprawności i przekazywania transakcji. Węzeł otrzymuje kopię bloku blockchain, który jest pobierany automatycznie po dołączeniu do sieci. 

Każdy węzeł jest administratorem łańcucha bloków i dołącza do sieci dobrowolnie. Każdy uczestnik sieci ma szansę na wygraną Bitcoinów. Każdy z węzłów konkuruje o wygrywanie bitcoinów, poprzez rozwiązywanie zagadek komputerowych. Każdy blok zawiera kod kryptograficzny poprzedniego bloku w łańcuchu bloków, łączący dwa bloki. Połączone bloki tworzą łańcuch. Czas powstania kolejnego bloku w łańcuchu jest różny, w zależności jaki algorytm został zaprojektowany. W jednej kryptowalucie jest to 5 sekund w drugiej 10 minut. Im krótszy czas tzw. blokowania, tym szybsza staje się transakcja.  

Decentralizacja.

Bitcoin był racją bytu blockchainu, jak pierwotnie był pomyślany. Jest to obecnie uznane za pierwsze z wielu potencjalnych zastosowań tej technologii. Z założenia blockchain jest zdecentralizowaną technologią. Wszystko co się dzieje w sieci blockchain, funkcjonuje jako całość. Dzięki stworzeniu nowego sposobu weryfikacji transakcji, transakcje tradycyjnego handlu mogą okazać się niepotrzebne. Technologia może sprawić że rodzaje prowadzenia dokumentacji, podobnie jak rejestr nieruchomości, będą w pełni publiczne. 

Globalna sieć komputerów korzysta z technologii blockchain do wspólnego zarządzania bazą danych, która rejestruje transakcje Bitcoina. Oznacza to, że Bitcoin jest zarządzany przez swoją sieć, a nie przez jeden organ centralny. Decentralizacja oznacza, że sieć działa na zasadzie użytkownik-użytkownik. Blockchain został wynaleziony przez Satoshi Nakamoto w 2008 roku do użytku z kryptowalutą Bitcoin. W sieci blockchain nie ma scentralizowanych punktów podatności na ataki, podobnie jak nie ma centralnego punktu awarii. Każdy węzeł ww zdecentralizowanym systemie ma kopię łańcucha blokowego. Jakość danych jest utrzymywana przez masową replikację baz danych i zaufanie obliczeniowe. 

Węzły wyszukiwania sprawdzają transakcję i dodają je do bloku który buduje, a następnie transmitują zakończony blok do innych węzłów. Przechowując dane w całej sieci blockchain, zostaje wyeliminowane ryzyko związane z centralnym przechowywaniem danych. W sieci blochchain brakuje centralnych punktów luki, które mogą wykorzystać hakerzy komputerowi. Sieć Internet posiada problemy związane z bezpieczeństwem. Przede wszystkim wszyscy polegają na systemie nazwa użytkownika / hasło, aby chronić naszą tożsamość i zasoby online. Metody zabezpieczeń w sieci blockchain są zgoła inne, gdyż używana jest technologia szyfrowania poprzez tworzenie kluczy publicznych oraz kluczy prywatnych.

Pierwsza kryptowaluta.

Wynalezienie łańcucha blokowego bitcoina uczyniło pierwszą cyfrową walutą. Blockchain potencjalnie odcina pośrednika dla tego typu transakcji. Komputery osobiste stały się dostępne dla ogółu społeczeństwa dzięki wynalezieniu graficznego interfejsu użytkownika GUI który przybrał postać “pulpitu”. Najczęściej stosowanym GUI dla blockchaina są tak zwane aplikacje “portfelowe” które ludzie używają do kupowania rzeczy za pomocą walut cyfrowych i przechowują je razem z innymi kryptowalutami. 

Zaletą otwartej, publicznej sieci blockchain jest to, że ochrona przed niepożądanym oprogramowaniem nie jest wymagana i nie jest potrzebna kontrola dostępu. Oznacza to, że aplikacje mogą być dodawane do sieci bez zgody lub zaufania innych, przy użyciu łańcucha blokowego jako warstwy transportowej. Bitcoin i inne kryptowaluty zabezpieczają swój blok blockchain, wymagając nowych wpisów, które zawierają dowód pracy.

Rodzaje blockchain.

Obecnie istnieją trzy rodzaje sieci blockchain: publiczna, prywatna oraz konsorcjum blockchaina. Publiczny blockchain nie ma żadnych ograniczeń dostępu. Każdy kto ma połączenie z Internetem, może wysłać do niego transakcje, a także zostać jego uczestnikiem. Takie sieci oferują tzw. zachętę ekonomiczną dla tych którzy je zabezpieczają i używają pewnego rodzaju algorytmu sprawdzania prawdopodobieństwa lub dowodu pracy. Do sieci publicznych należy kod bloków Bitcoina czy też Ethereum. 

Prywatny blok łańcucha jest zabezpieczony. Nie można do niego dołączyć bez zaproszenia administratorów sieci. Dostęp uczestników i weryfikatora jest ograniczony. Tego typu blockchaina firmy starają się włączyć do swoich procedur księgowych i prowadzenia rejestrów, nie rezygnując z autonomii i narażając się na wrażliwe dane publicznego Internetu. Konsorcjum blockchaina natomiast tworzy kilka do kilkunastu firm które mogą obsługiwać węzeł w sieci. Administratorzy łańcucha ograniczają prawo do czytania użytkownikom według własnego uznania i zezwalają tylko ograniczonemu zestawowi zaufanych węzłów na wykonywanie określonych czynności. 

Zastosowania.

Technologia Blockchain może być zintegrowana z wieloma obszarami. Głównym zastosowaniem blockchaina jest w chwili obecnej księga dla kryptowalut w tym bitcoina. Blockchain posiada duży potencjał do wdrożenia w różne obszary biznesowe w długim okresie. Technologia rozproszonej księgi jest bardziej fundamentalną technologią z potencjałem tworzenia nowych dla globalnych systemów gospodarczych i społecznych, aniżeli destrukcyjną technologią, która atakuje tradycyjny model biznesowy za pomocą taniego rozwiązania i szybko wyprzedza obecne firmy. Jako rozproszona księga rachunkowa blockchain zmniejsza koszty związane z weryfikacją transakcji, a dzięki wyeliminowaniu potrzeby zaufania pośredników takich jak banki, w celu ukończenia transakcji, technologia obniża również koszt całej sieci. 

Coraz bliżej inteligentne kontrakty oparte na blockchainie będą wprowadzane do całego ekosystemu. Kontrakty te mogą być częściowo lub w pełni zrealizowane bez interakcji z ludźmi. Jedynym z głównych celów inteligentnego kontraktu jest autonomiczny depozyt zabezpieczający. Technologia blockchain może być użyta w celu stworzenia stałego publicznego, przejrzystego systemu sprzedaży do przechowywania danych praw, poprzez uwierzytelnienie rejestracji praw autorskich i śledzenie wykorzystania technologii cyfrowych i wypłat dla twórców treści. Technologi powoli wkracza w branże ubezpieczeniową dla przemysłu, internet przedmiotów, systemu sondażu czy też systemu informatycznego do dokumentacji medycznej. 

Technologia mogłaby być wykorzystana również do prowadzenia audytu. Konsumenci coraz częściej chcą wiedzieć, że firmy które produkują i sprzedają swoje produkty są prawdziwe. Rozproszona księga to prosty i czytelny sposób na potwierdzenie, że historia zakupionych rzeczy jest autentyczna. Przejrzystość może wynikać z czasu oraz miejsca produkcji i sprzedaży wraz z informacją o numerze danego produktu. Ważnym aspektem decentralizacji w sieci blochchain jest przechowywanie plików która przynosi wiele korzyści. Dystrybucja danych w całej sieci chroni pliki przez zhackowaniem lub zagubieniem. Internet składający się z całkowicie zdecentralizowanych stron internetowych może przyśpieszyć transfer plików i czas przesyłania strumieniowego. Jest to wygoda ale też jest niezbędna do uaktualnienia przeciążonych systemów dostarczania treści w Internecie. 

Technologia blockchain umożliwia kupowanie i sprzedaż energii odnawialnej wytworzonej przez inne sieci. W przypadku kiedy np. pale słoneczne wytworzą nadmiar energii, inteligentne kontrakty automatycznie re-dystrybuują je. To tylko niektóre z wymienionych zastosowań technologii blockchain które mogą zostać wprowadzone. Niektóre z tych zastosowań już są wykorzystywane lub są w fazie testowym.