Bank centralny Izraela zgłasza prośby o informacje na temat DLT

Bank centralny Izraela zgłasza prośby o informacje na temat DLT

Problem Banku Centralnego.

Zespół składający się z przedstawicieli Banku Izraela złożył formalny wniosek o informacje na temat technologii rozproszonej (DLT). Wniosek, którego celem jest, zgodnie z tytułem, “Regulacyjna koordynacja wirtualnych aktywów” – stwierdza, że “regulatorzy izraelskiego systemu finansowego uważają, że jest miejsce na odnowienie i wzmocnienie współpracy oraz koordynacji między wszystkimi organami regulacyjnymi w sektorze publicznym” w odniesieniu do DLT. Poza bankiem centralnym tego kraju, w zespole znajdują się przedstawiciele krajowego organu ds. papierów wartościowych, ministerstw finansów i sprawiedliwości, organu podatkowego, izraelskiego urzędu ds. zakazu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz wielu innych lokalnych organów regulacyjnych. 

Dokument zawiera pytania o informacje dotyczące barier w rozwoju lokalnego przemysłu DLT. W tekście pytano wprost o problemy napotykane przez lokalne firmy DLT, fundraiserów, inwestorów i konsumentów zajmujących się wirtualnymi aktywami. Ponadto, podjęto kwestie dotyczące ryzyka związanego z korzystaniem z zasobów wirtualnych i możliwościami DLT w branży finansowej. Na koniec, w oświadczeniu zwrócono się również do tego, w jaki sposób DLT może pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML) i finansowaniem terroryzmu. 

Zgodnie z oświadczeniem zainteresowane strony są proszone o przedstawienie odpowiednich informacji do 31 grudnia 2018 roku. Na początku listopada, izraelska grupa analityczna badająca opcje walutowe zaleciła, aby bank centralny kraju nie wystawiał własnej krypto waluty. Na początku grudnia Ehud Barak, były premier Izraela, porównał waluty cyfrowe do schematów Ponziego, stwierdzając, że “nigdy nie zainwestuje” w krypto.

Źródło: Cointelegraph

Zdjęcie: Bloomberg