26 października ostatecznym dniem terminu przeglądu dziewięciu aplikacji ETF Bitcoin przez SEC

26 października ostatecznym dniem terminu przeglądu dziewięciu aplikacji ETF Bitcoin przez SEC

Nadchodzi decydujący dzień dla BTC.

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) określiła ramy czasowe przeglądu proponowanych zmian zasad dotyczących szeregu wniosków. W szczególności chodzi o wnioski dotyczące wystawienia listy i obrót różnymi funduszami ETF (Bitcoin – BTC). Okres przeglądu dotyczy dziewięciu oddzielnych funduszy ETF, które zostały zaproponowane przez trzech różnych wnioskodawców, zgodnie z dokumentami złożonymi przez SEC. Nowe zmiany dotyczą pary funduszy ETF BTC, które zostały złożone przez ProShares w związku z giełdą ETF New York Stock Exchange (NYSE) NYSE Arca. Inne aplikacje, o których mowa, to pięć kolejnych proponowanych ETF od Direxion, także do notowania na NYSE Arca. Ponadto, dwie propozycje od GraniteShares, do umieszczenia na CBOE. SEC poprosiła “każdą stronę lub inną osobę” o złożenie oświadczenia popierającego lub odrzucającego proponowane ETFy BTC do 26 października. Regulator wskazał, że jego wcześniejsze zlecenia odrzucające proponowane zmiany zasad dla wszystkich trzech wniosków wnioskodawców pozostaną w mocy do czasu przeglądu Komisji. 

W odrębnym komunikacie SEC zgłosiła poprawki do konkretnych zmian i wyjaśnień, które zostały przedstawione przez GraniteShares w odniesieniu do proponowanych modeli działania. Pod koniec sierpnia, SEC dokonał przeglądu swojej decyzji o odrzuceniu propozycji dziewięć ETF, zaledwie dzień dokonaniu wyboru. Regulator stwierdził, że produkty nie spełniają wymogów określonych w “Ustawie o giełdzie, sekcja 6 (b) 5. W szczególności wymogu, aby przepisy krajowe dotyczące giełdy papierów wartościowych zostały opracowane, w celu zapobiegania oszukańczym, manipulacyjnym działaniom i praktykom“.

Źródło: cointelegraph.com

Zdjęcie: cryptalnews.com